Zip

Zip activities are used to handle zip operations: zip and extract.

ActivityDescription
Zip FileZip a file.
Zip Multiple FilesZip multiple files.
Zip FolderZip a folder.
Zip ExtractExtract a zip file.
0